سعید زال زاده

درباره من

دکتر سعید زال زاده
image

استادیار گروه آموزشی آمار @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1400/11/5)

استنادات

30

h-index

2

i10-index

1

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1400/11/3)

استنادات

22

مقالات

5

h-index

2

مؤلفین همکار

3

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1391-1394

دکتری

دانشگاه پلی تکنیک تورینو- ایتالیا

1375-1378

کارشناسی ارشد

دانشگاه شیراز

1370-1374

کارشناسی

دانشگاه اصفهان

تجارب

1380-1386

مدیر دفتر استعدادهای درخشان

از مهر 1386تا شهریور 1390

مدیر گروه آمار

از بهمن 1394 تا بهمن 1397

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ریاضی

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

قابلیت اعتماد

ترتیبهای تصادفی و کاربردهای آن

مفاهیم و ترتیبهای وابستگی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
مقایسه سیستمهای منسجم متشکل از مولفه های تصادفی از دو دسته مختلف
اندیشه آماری(2019)
سیما زمانی*, ^سعید زال زاده
A positive dependence notion based on componentwise unimodality of copulas
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS(2016)
^سعید زال زاده*, Franco Pellerey
ساخت بلوکهای متعامد در طرحهای مخلوط با چهار مؤلفه در مخلوط
(2005)
^سعید زال زاده
نمونه گیری گیبس
(2002)
^سعید زال زاده
مقایسه مدل بندی داده های بورس اوراق بهادار با استفاده از روش ماشین های بردار پشتیبان و رگرسیون نیمه پارامتری
پنجاه و یکمین کنفرانس بین المللی سالانه ریاضی ایران(2021-02-15)
9711552004*, 9711552002, ^مهدی روزبه, ^سعید زال زاده
افزونگی در سطح سیستم و اجزاء در سیستم های منسجم با اجراء مستقل و وابسته
دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2019-08-31)
9512552002, ^پرویز ملک زاده*, ^سعید زال زاده
Machine learning applications in fraud detection
دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2019-08-31)
9211351006, ^سعید زال زاده, ^سیدمهدی محمودی
تخصیص افزونگی فعال در سیستم منسجم باطول عمر اجزای وابسته و ناهم توزیع
دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2019-08-31)
زهرا قادرزاده*, ^سعید زال زاده
افزونگی تصادفی فعال در یکسیستم سری دو جزیی
اولین همایش ملی ریاضی و آمار(2018-05-10)
9511552015*, ^سعید زال زاده
برآورد قابلیت اطمینان مدت سفر در شریان شهری مبتنی بر روش تابع مفصل
چهارمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن‌(2018-04-25)
ساناز علیزاده, ^سعید زال زاده
همبستگي مولفه ها در سيستم هاي پيچيده
واحدي زهرا(تاریخ دفاع: 1396/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ميانگين باقيمانده مقاومت (MRS) سيستم هاي منسجم با مولفه هاي تعويض پذير
نوري فريده(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعميم رويكرد ريج در مدل¬هاي رگرسيون نيمه¬پارامتري با بعد بالا
لواف سمانه(تاریخ دفاع: 1397/10/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قابليت اعتماد سيستم¬هاي منسجم با اجزاي افزونه آماده باش
بلند نفيسه(تاریخ دفاع: 1397/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه سيستم¬هاي منسجم مولفه¬هاي تصادفي
زماني سيما(تاریخ دفاع: 1397/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخصيص افزونگي فعال به سيستم¬ منسجم با طول عمر اجزاي وابسته و ناهم¬توزيع
قادرزاده زهرا(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
افزونگي در سطح سيستم و اجزا در سيستم هاي منسجم
رامشيني سيداحمد(تاریخ دفاع: 1397/01/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه سيستم¬هاي منسجم با مولفه-هاي همتوزيع و وابسته
حاجيلري قلي آباد زينب(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قابليت اعتماد زمان سفر در مسيرهاي شهري
عليزاده ساناز(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخصيص بهينه افزونگي در يك سيستم n جزئي
يوسفي نهزمي علي(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل هاي رگرسيون نيمه پارامتري تابعي و برآورد آنها با رويكرد ريج
روحي آرتا(تاریخ دفاع: 1399/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل قابليت اعتماد سيستمهاي منسجم با مولفه هاي دسته بندي شده
وزيني افضل جواد(تاریخ دفاع: 1399/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه برآورد توابع مفصل با استفاده از نرم افزار R
عمادي عاطفه ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه برآورد توابع مفصل با استفاده از نرم افزار R
عمادي عاطفه ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحلیل بیزی مدل های حیوانی با اثرات تصادفی جمعی ژنتیکی چوله نرمال بسته
(2018-05-07)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی آمار، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
szalzadeh@semnan.ac.ir
(+98)2331535744

فرم تماس